NEURO ATHLETIC TRAINING

PTÁTE SE PROČ:

  • Vás pobolívají záda, máte přetíženou krční páteř, píchá Vás v lokti?
  • Nepociťujete trvalé zlepšení svých potíží i přesto, že jste pravidelně v posilovně, na rehabilitaci, či u lékařů?
  • Se po prodělaném zranění roztrhne pytel s dalšími "bolístkami"?
  • Se nedaří vylepšit Vaší techniku a dostat se do původní formy?

Odpověď lze skoro vždy najít v centrálním nervovém systému (CNS). Obecně a zkráceně: v mozku. Mozek řídí veškeré procesy v našem těle (od procesů učení, zažívání atd. až k pohybu). Díky neuronální (korové) plasticitě má úžasnou schopnost přizpůsobení se, a to v kterémkoliv věku a skoro každé situaci.

V podstatě nám náš mozek umožňuje přežití jak v nových, tak starých a naučených situacích denního života. K tomu potřebuje a kontroluje permanentní přísun informací a jejich zpětnou vazbu jak z našeho těla, tak i okolí.

Pro pohyb je nejdůležitější zpracování informací z očí, rovnovážného ústrojí a pohybového aparátu (receptory v kůži, vazech a svalech, tzv. propriocepce). Vyhodnotí-li mozek danou situaci jako nebezpečnou (ať už kvůli zranění, náhlému přetížení, znehybnění - omezení pohybu např. příliš pevnou obuví atd.), reaguje okamžitě "obranným mechanismem" (např. snížením síly, nebo hybnosti, bolestí v danné oblasti).

Vpodstatě je ohrožená oblast (kloub, sval atd.) automaticky a neuvědoměle šetřena, aby nedošlo k dalšímu přetížení, či dokonce zranění. Okolní klouby a svalstvo přebírají více práce a dochází k jejich přetížení. Nedojde-li včas k odtranění těchto obranných mechanismů, vzniká chybný kompenzační pohybový stereotyp, který vede k dlouhodobému přetěžování "náhradních" pohybových oblastí (vzniká bolest, zánět atd.) a může dojítaž k strukturálním změnám (např.opotřebení chrupavky, kloubní atróza).

Ve vstupní analýze pohybu otestuji, které obranné mechnanismy jsou u Vás aktivní, a jak je nejlépe odstranit- tzv. "aktivačními cviky". Náš centrální nervový systém je nejrychleji na podněty reagujíci systém v našem těle, díky tomu účinkují tyto cviky okamžitě. Trvalé vylepšení hybného stereotypu vyžaduje jejich intenzivní cvičení a integraci do denních pohybovych vzorů (stejně jako u všech neuronálních technik, např. Vojtova metoda).

Díky plnému znovuzapojení " šetřených" oblastí (kloubů, svalů) do pohybových vzorů jste rychlejší, pružnější (plný rozsah pohybu) a máte smozřejmě i více síly!