top of page
31970165_l.jpg

Mozek řídí veškeré procesy v našem těle

(od procesů učení, zažívání atd. až k pohybu). 

Díky neuronální (korové) plasticitě má úžasnou schopnost přizpůsobení se, a to v kterémkoliv věku a skoro každé situaci

Mozek řídí veškeré procesy v našem těle

Díky neuronální (korové) plasticitě má úžasnou schopnost přizpůsobení se a to v kterémkoliv věku

PTÁTE SE PROČ:

 • Vás pobolívají záda, máte přetíženou krční páteř, píchá Vás v lokti?

 • Nepociťujete zlepšení svých potíží i přesto, že jste pravidelně v posilovně, na rehabilitaci, či u lékařů?

 • Se po prodělaném zranění roztrhne pytel s dalšími "bolístkami"?

 • Se nedaří vylepšit Vaší techniku a dostat se do původní formy?

Odpověď lze skoro vždy najít v centrálním nervovém systému (CNS). Obecně a zkráceně: v mozku. Mozek řídí veškeré procesy v našem těle (od procesů učení, zažívání atd. až k pohybu). Díky neuronální (korové) plasticitě má úžasnou schopnost přizpůsobení se, a to v kterémkoliv věku a skoro každé situaci.

V podstatě nám náš mozek umožňuje přežití jak v nových, tak starých a naučených situacích denního života. K tomu potřebuje a kontroluje permanentní přísun informací a jejich zpětnou vazbu jak z našeho těla, tak i okolí. Pro pohyb je nejdůležitější zpracování informací z očí, rovnovážného ústrojí a propriocepce (receptory v kůži, vazech a svalech atd.). Vyhodnotí-li mozek danou situaci jako
nebezpečnou (ať už kvůli možnosti zranění, náhlému přetížení, nedostatku informací z oblastí provádějících a kontrolujících daný pohyb, špatná obuv atd.), reaguje okamžitě "obranným mechanismem" (např. snížením síly, nebo hybnosti, bolestí v dané oblasti).

V podstatě je ohrožená oblast (kloub, sval atd.) automaticky a neuvědoměle šetřena, aby nedošlo k dalšímu přetížení, či dokonce zranění. Okolní klouby a svalstvo přebírají více práce a dochází k jejich přetížení. Nedojde-li včas k odstranění těchto obranných mechanismů, vzniká chybný kompenzační pohybový stereotyp, který vede k dlouhodobému přetěžování "náhradních" pohybových oblastí (vzniká bolest, zánět atd.) a může dojít až k strukturálním změnám (např. opotřebení chrupavky, kloubní artróza).

Ve vstupní analýze pohybu otestuji, které obranné mechanismy jsou u Vás aktivní, a jak je nejlépe odstranit- tzv. "aktivačními cviky". Náš centrální nervový systém je nejrychleji na podněty reagující systém v našem těle, díky tomu účinkují tyto cviky okamžitě. Trvalé
vylepšení hybného stereotypu však vyžaduje jejich intenzivní cvičení a integraci do denních pohybových vzorů (stejně jako u všech neuronálních technik, např. Vojtova metoda). 

 

Díky plnému znovuzapojení " šetřených" oblastí (kloubů, svalů) do pohybových vzorů jste rychlejší, pružnější (plný rozsah pohybu) a máte samozřejmě i více síly!

Historie NAT

Doc-Headshot-200x300.jpg

Zakladatel metody Dr. Eric Cobb (humanbiolog, chiropraktik a trenér) započal s vývojem svého vzdělávacího systému pro trenéry a terapeuty Z-Health Performance Education System, který se zakládá na nejnovějších poznatcích neurologie a neurověd, začátkem roku 2000 v USA. Jeho cílem bylo a je integrovat systémy řídící pohyb do klasického tréninku sportovců, který je v současné době velmi biomechanicky orientovaný. Díky jeho výzkumné činnosti a spolupráci s předními výzkumnými centry jsou účastníci jeho kurzů a žáci vždy informováni o nejnovějším vývoji v oblasti neurověd.

V Evropě a německy hovořících zemích se pro tento způsob tréninku ujal pojem Neuroathletiktraining - NAT (anglicky Neuro Athletic Training). Jde o vytvoření nového slovního spojení, které prosadil jeden z prvních žaků Dr. Cobba z Nĕmecka, Lars Lienhard (MA. Sportovních věd). V Německu prorazil 'Neuro Athletic' na veřejnost díky úspěchům Larse Lienharda ve vrcholovém sportu. Od roku 2010 prosazuje konsequentní "neuro-transfer" v tréninku a je proto v mediích označován jako jeho průkopník. Lars je uznávaným odborníkem v Evropě a nejpozději od mistrovství světa ve fotbale FIFA 2014, kde působil jako první externí Neuro-Athletic-expert v historii DFB a 2016 jako poradce Olympijského týmu lehké atletiky, se Neuro Athletic-trenink stal známým i za hranicemi Německa.

www.lienhard-neuroathletik.com

www.neuro-athletic-training.com

www.facebook.com/neuroathletictraining

larslienhard-600x299_edited.jpg
historie
sportovci

NAT - Pro sportovce 

Neuronální optimalizace pohybu dle sportovního odvětví

 • Zvýšení výkonnosti

 • Zlepšuje rychlost, sílu a vytrvalost

 • Prevenci onemocnění a úrazů

 • Cíleně předchází zraněním a chronickým onemocněním

Dále pomáhá při:

 • Problémech pohybového aparátu, např. bolesti zad, vyhřeznutí plotének, skolioza, artróza kloubů atd.

 • Neurologických onemocněních

 • Mozková příhoda, Parkinsonova nemoc atd. 

Fotbalová hra v dešti

JSTE JEN TAK SILNÝ JAKO NEJSLABŠÍ ČLÁNEK

verejnost
Fyzioterapeut

NAT - Pro všechny

2 KROKY k bezbolestnému, silnému a pružnému pohybu

1. ANALÝZA POHYBU

 

Ve vstupní analýze pohybu otestuji, které obranné mechnanismy jsou u Vás aktivní, a jak je nejlépe odstranit - pomocí tzv. "aktivačních cviků".

Analýza pohybu obsahuje:

 • vyšetření držení těla a chůze

 • funkční neurologické testy k nalezení Vašich obranných mechanismů

 • vypracování pro Vás nejefektivnějších "aktivačních cviků" a jejich dávkování

Na základě výsledků Vám vypracuji tréninkový program, který Vám umožní optimalizovat pohybové vzory a Integrovat/zapojit je do každodenních pohybů, např. do chůze

V prvním sezení se dále naučíte, jak vybrané aktivační cviky provádět (přesné provedení je nezbytné pro úspěšný průběh a kvalitu cvičení!!)

Důkladné vyšetření trvá min. 3 h, cena 4.500 Kč (jedna live-video-kontrola přes Skype v ceně)

2. KONTROLA A DOLADĔNÍ CVIČEBNÍHO PROGRAMU 

V kontrolních sezeních optimalizuji Vaše aktivační cviky, (jejich provedení, dávkování, stupeň obtížnosti atd.) Vašim cvičebním možnostem, pokrokům a výsledkům

Kontrolní sezení trvá min. 1h, cena 1.500 Kč za osobní sezení, 900Kč live-video kontrola přes Skype

bottom of page