top of page
ezgif-5-be301022b7_edited.jpg

MOJE ČINNOST
A POSLÁNÍ

Zavádím Neuro-Athletic-Training a Z-Health
do rehabilitace, rekreačního i vrcholového sportu

MÉ VZDĚLÁNÍ A ZKUŠENOSTI

Již přes 25 let se zabývám pohybovou soustavou a pohybem. Nejprve sama jako sportovkyně (judo-CZ, HK), později jako rehabilitační pracovnice a trenérka (fitness a zdravotní kurzy, kurzy pro seniory i judo trénink).

 

Zajímalo mne, proč se některé potíže a problémy pohybového aparátu navzdory intenzivnímu tréninku, rehabilitaci i lékařským zákrokům nedaří vyléčit a stále se vracejí. Mozek (centrální nervový systém), jeho řídicí funkce zde hrají zásadní roli!

 

Od poloviny roku 2011 je mým koučem a mentorem Lars Lienhard. Lars je průkopníkem metod "Neuro-Athletic-tréninku (NAT) a Z-Health" v Evropě a zároveň jedním z nejúspěšnějších trenérů ve vrcholovém sportu v Německu.

Metodou neuroatletického tréninku lze zlepšit právě tyto řídicí funkce!

ROMANA KUČEROVÁ

Reahabilitace, Neuro Athletic Training, Z-Health

VZDĚLÁNÍ

 • Mgr. sportovních věd se zaměřením na sport pro seniory, pedagogiku a psychologii (D 2008)

 • Rehabilitační pracovnice (CZ 1993)

 • Vojtova metoda (CZ 1998)

 • Manipulační léčba (D 2010)

 • Bobathova metoda (D 2019)

 • Z-Health:  R-Phase (DK 2015), S-Phase (D-2016),

 •                  T-Phase (D-2016) live s Doc.em, Katy a

 • NAT- trenérka (jedna z prvních Larsem Lienhardem vyškolených.. (D 2021-23)

 • Kraftletics (první kurz Tiny Nguyen (D-2023 1.)

DALŠÍ KURZY

 • Cvičení skolioz dle Schrothové (98 CZ)

 • Reflexní masáž  nohou (06 D)

 • Spirální dynamika (09 D)

 • Gehen Verstehen (08-09 D) analyza chůze podle R.L.A.M.C (Perry)

LICENCE

 • Instruktor B-licence "Sport pro seniory"

 • Fitness a zdravotní trenér

 • Sport po srdečních onemocněních

ČEMU SE VĚNUJI

 • od roku 2018 vedu vlastní fyzioterapeutickou praxi

 • od roku 2001 trénuji děti v 1. Bonn Judo-Clubu a od roku 2011 tento oddíl vedu

Romana%20vyber%201_edited.png

KDE POMÁHÁM

MÉ OSOBNÍ OKÉNKO

Děkuji za podporu, vyslechnutí a důvěru...     Aleně, Hellemu, Willimu a panu Topkovi

bottom of page