top of page
31970165_l.jpg

Mozek řídí veškeré procesy v našem těle

(od procesů učení, zažívání atd. až k pohybu)

Díky neuronální (korové) plasticitě má úžasnou schopnost přizpůsobení se, a to v kterémkoliv věku a skoro každé situaci.

PTÁTE SE PROČ:

 • Vás pobolívají záda, máte přetíženou krční páteř, píchá Vás v lokti?

 • Nepociťujete zlepšení svých potíží i přesto, že jste pravidelně v posilovně, na rehabilitaci, či u lékařů?

 • Se po prodělaném zranění roztrhne pytel s dalšími "bolístkami"?

 • Se nedaří vylepšit Vaší techniku a dostat se do původní formy?

Odpověď lze skoro vždy najít v centrálním nervovém systému (CNS). Obecně a zkráceně: v mozku. Mozek řídí veškeré procesy v našem těle (od procesů učení, zažívání atd. až k pohybu). Díky neuronální (korové) plasticitě má úžasnou schopnost přizpůsobení se, a to v kterémkoliv věku a skoro každé situaci. V podstatě nám náš mozek umožňuje přežití jak v nových, tak starých a naučených situacích denního života. K tomu potřebuje a kontroluje permanentní přísun informací a jejich zpětnou vazbu jak z našeho těla, tak i okolí. Pro pohyb je nejdůležitější zpracování informací z očí, rovnovážného ústrojí a propriocepce (receptory v kůži, vazech a svalech atd.). Vyhodnotí-li mozek danou situaci jako nebezpečnou (ať už kvůli možnosti zranění, náhlému přetížení, nedostatku informací z oblastí provádějících a kontrolujících daný pohyb, špatná obuv atd.), reaguje okamžitě "obranným mechanismem" (např. snížením síly, nebo hybnosti, bolestí v dané oblasti). V podstatě je ohrožená oblast (kloub, sval atd.) automaticky a neuvědoměle šetřena, aby nedošlo k dalšímu přetížení, či dokonce zranění. Okolní klouby a svalstvo přebírají více práce a dochází k jejich přetížení. Nedojde-li včas k odstranění těchto obranných mechanismů, vzniká chybný kompenzační pohybový stereotyp, který vede k dlouhodobému přetěžování "náhradních" pohybových oblastí (vzniká bolest, zánět atd.) a může dojít až k strukturálním změnám (např. opotřebení chrupavky, kloubní artróza). Ve vstupní analýze pohybu otestuji, které obranné mechanismy jsou u Vás aktivní, a jak je nejlépe odstranit- tzv. "aktivačními cviky". Náš centrální nervový systém je nejrychleji na podněty reagující systém v našem těle, díky tomu účinkují tyto cviky okamžitě. Trvalé vylepšení hybného stereotypu však vyžaduje jejich intenzivní cvičení a integraci do denních pohybových vzorů (stejně jako u všech neuronálních technik, např. Vojtova metoda).  Díky plnému znovuzapojení "šetřených" oblastí (kloubů, svalů) do pohybových vzorů jste rychlejší, pružnější (plný rozsah pohybu) a máte samozřejmě i více síly!

NAT - Pro sportovce 

Jste jen tak dobrý, jak dobré je Vaše nejslabší místo

Rozvíjí a vylepšuje pohybové schopnosti sportovce z hlediska neuronálního řízení pohybu s ohledem na specifika dané sportovní disciplíny

Neuronální optimalizace pohybu dle sportovního odvětví umožňuje mimo jiné:

 • Zvýšení výkonnosti

 • Zlepšení rychlosti, síly a vytrvalosti

 • Vylepšení techniky

 • Prevenci zranění

 • Cílené předcházení chronickým onemocněním pohybového aparátu

Fotbalová hra v dešti

Dva kroky k lepší výkonnosti

Gehirn_mit_rotem_Fragezeichen-removebg-preview_edited.png

1. Váš neuro-profil

>> zde otestuji, jaké “obranné mechanizmy“ jsou u Vás aktivní, jak Vás omezují v dané sportovní situaci a jakými aktivačními cviky je nejlépe odstranit

Vstupní test   

 • délka: 3-4 hod 

 • cena:  5 500 Kč

Gehirn_mit_Hantel_Logo-removebg-preview_edited.png

2. Vaše osobní aktivační cviky

>> zde se naučíte aktivační cviky provádět, dávkovat, zařadit je do svého tréninkového plánu a přizpůsobit svým pokrokům

Kontrolní sezení 

 • cena: 2 000 Kč / hod

bottom of page